This fits your .
  • Make sure this fits by entering your model number.
  • 39J6089

IBM - IBM Lenovo 2.66GHz 533MHz Heatsink-CPU Kit 39J6089 SL85U CPU and 39K5030 Assy - 39J6089

(0 customer view)

By | SKU:

Sản phẩm tặng kèm

Khuyến mãi liên quan

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm:
Hãng sản xuất:
Xuất xứ:
Mô tả sản phẩm

IBM Lenovo 2.66GHz 533MHz Heatsink-CPU Kit 39J6089 SL85U CPU and 39K5030 Assy

Đáng giá và nhận xét
User Rating

0 reviews. 0